15/6/12

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ


 Ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Μιχάλης Γιαννάκης και ο υποψήφιος Επικρατείας και υπεύθυνος του τομέα Παιδείας και Έρευνας του Κινήματος Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης, έκαναν την εξής δήλωση σε σχέση με την εγκύκλιο του ΥΠΔΜΘ που αφορά στις εγγραφές-μετεγγρα-φές στα Ελληνικά Λύκεια της Γερμανίας:

«Η υπηρεσιακή Υπουργός Παιδείας αντί να αξιοποιήσει την ελληνική διασπορά, δηλαδή να ενδυναμώσει και να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο όλες τις ομογενειακές οργανώσεις, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με συνδετικό κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, διακόπτει οριστικά τη λειτουργία Λυκείων στη Γερμανία και απαγορεύει τις εγγραφές-μετεγγραφές στα Λύκεια αυτά από το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013.

Εμείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, απαιτούμε πριν από οποιαδήποτε ενέργεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να γίνουν τα εξής:

1.    Χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και την καταγραφή του μαθητικού δυναμικού.
2.    Αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών.
3.    Διερεύνηση των αναγκών των ομογενών κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές παροχές και συνθήκες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
4.    Αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με:
a.    Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.
b.    Νέα αναλυτικά προγράμματα.
c.    Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς.

Οι προτάσεις μας βασίζονται σε θεσμικές αλλαγές και σε ποιοτικές επιλογές στην εκπαίδευση της διασποράς, που απαιτούν πρωτίστως αποφασιστικότητα, διαχειριστική ικανότητα και πολιτική βούληση και δευτερευόντως απαιτούν πόρους.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καλούμε την υπηρεσιακή Υπουργό Παιδείας να αναστείλει άμεσα, τουλάχιστον για την επόμενη σχολική χρονιά, την εφαρμογή του Ν. 4027/11 της κυρίας Α. Διαμαντοπούλου, ώστε η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου να αντιμετωπίσει το θέμα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: